Povjerenje su nam ukazali

Zašto je ProdMonitor
Najbolji za Vašu kompaniju

U industriji gdje je vrijeme novac, brzina obrade ponuda i dostavljanja iste klijentu je od ključnog značaja. Samom brzom obradom ponuda imate mogućnost i veće količine obrade ponuda na dnevnom nivou što Vam samim tim daje mogućnost za veću zaradu.

Softver je namjenski pravljen i prilagođen za mašinsku industriju uz saradnju sa vodećim kompanijama iz BiH, Srbije i Hrvatske.

Sve informacije o ponudama i narudžbama su na jednom mjestu, kao i sami crteži. Samim tim svi zaposlenici u Vašoj kompaniji u stvarnom vremenu imaju sve potrebne informacije o istima.

Sa popunjenom bazom ponuda i crteža, manje iskusni kalkulanti mogu davati kvalitetne ponude. Zahvaljujući pretraživaču crteža, kalkulanti mogu da pronađu slične crteže te iste iskoriste za izradu nove kalkulacije.

Icon

Obrada kalkulacija

Uz podešene cjenovnike i prateći tehnologiju izrade pozicija jednostavno dolazite do konačne cijene same pozicije.

Icon

Statistike i praćenje kapaciteta

Razne statistike (po materijalima, vrstama obrade, ostalim troškovima...) i kapaciteti omogućavaju Vam da planirate posao unapred kao i da djelujete prije bilo kakvog problema sa planiranjem.

Icon

Generisanje PDF ponuda

Obrađene ponude možete automatski generisati uz Vaš memorandum i dizajn na više jezika i valuta, te ih kao takve slati kupcima.

Tipovi ponuda

U sistemu postoje dva pita ponuda, u zavisnosti da li su u pitanju pojedinačni djelovi (Pojedinačna) ili montažni sklop (Montažna). U zavisnosti od tipa ponude zavisi i izgled PDF ponude koja se šalje kupcu.

Tipovi crteža

Softver razlikuje tri tipa crteža u zavisnosti od oblika i vrste pozicije. To su kvadratni, fi i zavareni sklop. Svaki tip crteža ima definisan šablon za izradu kalkulacije koji prati tehnologiju obrade. Praćenjem tehnologije obrade izbjegavate mogućnost greške i ne računanja neke operacije u cijenu.

Pretraživanje crteža

Crteže u softveru možete da pretražujete po raznim parametrima: tipu, dimenzijama sa tolerancijom, broju ili nazivu, firmi, ponudi, tipu ponude, statusu, materijalima, obradama, mašinama, datumu isporuke, broju komada, kalkulantu.

Ponavljanje crteža

Ukoliko često dobijate slične crtež, softver ima mogućnost prepoznavanja isog te će Vas o tome obavjestiti. Kod takvih slučajeva, kalkulaciju pronađenog crteža možete kopirati u novi pri čemu ste uštedjeli na vremenu izrade kalkulacije.

Prenošenje u prozvodnju

Izradom kalkulacije Vi pratite tehnologiju obrade, samim tim nema potrebe da prije puštanja u proizvodnju vršite dodatne analize čime štedite vrijeme kao i novac. Izrađene kalkulacije zajedno sa vremenima prenosite na radne naloge u proizvodnji.

Baza kupaca

Pregled svih kupaca od kojih dobijate ponude, te po istima možete pretraživati u različitim djelovima sistema (ponude, crteži, statistike i kapaciteti).

Baza mašina, materijala i obrada

Na jednom mjestu vodite evidenciju mašina zajedno sa satnicama i kapacitetima, materijale sa cijenama i vrstama kao i obrade sa njihovim cijenama. U vremenu kada cijene variraju na dnevnom nivou, brzina promjene istih na novim kalkulacijama je bitna.

Statusi ponuda i crteža

Označavanjem ponuda i crteža statusima, na jednostavan način možete u svakome trenutku da znate njihovo stanje, bilo da su iste nove, obrađene, naručene, nisu naručene, djelimično naručene, aktivirane, isporučene, stornirane, ne nudimo ili nema odgovara.

Integracija u druge softvere

Ukoliko imate potrebu naše funkcionalnosti možete da povežete i sa drugim softverima (ERP). Imamo mogućnost otvaranja API za druge softvere kao i da pozivamo druge softvere u zavisnosti od potrebe.